Sankt Hans fest på Thorsvænge i Rødvig

Nyhedsbrev

Fællesareal.

Fællesarealets bålplads er nu færdig anlagt og indviet. Den blev indviet til Sankt Hans hvor ca. 70 deltog i en dejlig aften – regnen til trods.

Der var god underholdning, spændende båltale, salg af drikkevarer, Slush Ice, overraskelser til børnene og en virkelig fin og vellignende heks.

De opstammede træer der skal pynte rundt om bålpladsen, vil blive plantet i oktober/november. Således opnås det bedste resultat.

Nu er turen kommet til byggeriet af huset til slåmaskinen mv. Fundamentet er på plads og byggeriet i gang. Måske skal vi overveje at holde rejsegilde 😉

Vejprojektet

Efter afsluttede forhandlinger med entreprenør, er vejprojektet nu startet op.

Første etape med fortove og opretning/klargøring til asfaltering er sat i gang.

I den forbindelse opfordres alle til at holde deres gadeareal og fortove ryddede, således at det er muligt for entreprenøren at udføre arbejdet.

Græsfortovene forberedes nu og til september sås græsset.

Den store sten i rundkørslen er nu kommet på plads og flot ser det ud. Den vejede 12 tons, så den er der ingen der tager med under armen, til pryd i egen have.

Vedligeholdelse af grunde

På trods af opfordringer, ses der desværre stadig uplejede grunde rundt om i området.

Derfor henstilles det til, at grundene slås snarest muligt.

Tag eventuelt kontakt med Morfars Haveservice tlf. 2272 3683 mail www.morfarshaveservice.dk.

Gadelysprojekt – Ombygning af gadelamper til 30W

Efter tovtrækkeri omkring kommunens godkendelse af dispensationen fra lokalplanen, som kræver 80/125W pærer, påbegyndes arbejdet i uge 31.

Således skulle gadelyset være energivenligt, til vi går de mørkere tider i møde.

Grundejerforenings fest

Efter succesen med sidste sommers grundejerforenings fest og den nylig afholdte Sankt Hans aften, håber festudvalget at endnu flere vil deltage i grundejerforeningens fest lørdag den 13. august kl. 16:00.

Festudvalget har holdt flere møder og lagt planer for en god og hyggelig aften.

Husk tilmelding senest den 1. august hos:

  • Janne i nr. 127
  • Bo Janus i nr. 82
  • Lars i nr. 107
  • Synnøve i nr. 169

Prisen er 100,- per deltager over 15 år. Børn fra 0 til 15 kan deltage gratis.

Beløbet betales ved tilmeldingen.

Det eneste du skal medbringe er drikkevarer, god appetit, kampgejst og godt humør.

 

Juli 2011
Bestyrelsen

 


Print Friendly, PDF & Email