Ukrudtsbekæmpelse på Thorsvænge i Rødvig

Nyhedsbrev

Sommerfest.

I august blev der afholdt en sommerfest i et telt. Et rigtig flot arrangement, som festudvalget havde fået stablet på benene

Lege for børnene, lækker buffet for kun kr. 100 og levende musik.

Stemningen var fin, men der måtte godt have været flere deltagere.

Nybyggerier

Det kan da godt være, at der er byggekrise i Danmark, men det gælder så ikke for Thorsvænge.

For 3 år siden var der 42 boliger i vores grundejerforening. I dag nærmer vi os de 75. Desværre har det endnu ikke smittet positivt af på grundpriserne.

Vejprojekt

Bestyrelsen har besluttet ikke at igangsætte yderligere arbejder, inden vi har en afgørelse på vores sag med Arkil Asfalt.

Sagen kommer for retten den 15. november. Vinder vi sagen, som vi håber vi gør, frigives der kr. 215.000 til vejprojektet.

Bestyrelsen arbejder videre med projektet, som skal færdiggøre området i løbet af 2013. Økonomisk forventer vi, at det kan holdes på 3-5.000 kr pr. grundejer.

Græsslåning

Vores utroligt flittige Henning Smed, som passede vores fællesområder, bukkede desværre under for sygdom i maj måned. Æret være hans minde.

Anker, Hennings nabo har overtaget stafetten og har denne sommer passet området meget fint. Bestyrelsen takker Anker for den store indsats.

I den kommende sæson vil Anker meget gerne have hjælpere – Derfor meld jer til formanden allerede nu. Der betales ikke løn, men skal vi kalde det en symbolsk betaling på kr. 100 pr. time.

Uplejede grunde

Der har været mange uplejede grunde, hvor grundejerne har glemt at leve op til kravet om at en grund skal slås 2 gange om året. Bestyrelsen sendte omkring 1. september et brev til disse grundejere, og langt de fleste fulgte opfordringen.

De sidste 5-6 grunde er nu slået af grundejerforeningen, men på grundejernes regning. I den forbindelse er det så en positiv overraskelse, at en af disse grundejere ringer og takker bestyrelsen for initiativet.

Beskadiget rude

I forbindelse med græsslåning har foreningens græsslåmaskine slynget en sten mod en rude, som fik et trykmærke.

Maskinen og brugen af den er forsikret, men da maskinen er i forskriftsmæssig stand, anses det af forsikringsselskabet som et hændeligt uheld, som skadevolder ikke er ansvarlig for. Såvel vores, som husejerens forsikringsselskab er enige i denne afgørelse.

Grundejerforeningen kan derfor ikke bidrage økonomisk til dækning af denne skade.

Hjemmeside

Foreningens hjemmeside kan snart fejre et lille jubilæum, idet der snart har været 30.000 klik på hjemmesiden. Det fortæller bestyrelsen, at der er et klart behov for denne form for information.

Rabatter

Der er desværre grundejere, der bruger rabatten uden for deres hus, til haveaffald og lignende. Dels ser det ikke pænt ud, og dels er det umuligt at komme til at slå græs.

Samtidig en stor tak til de grundejere, som selv holder rabatten uden for deres hus.

Lokalplaner

Det er meget vigtigt, inden man etablerer hegn eller opfører udhuse, at man nøje læser lokalplanen for at se, hvilke regler, der er gældende.

Spørg gerne bestyrelsen, hvis du er i tvivl.

Vinterbekæmpelse

Det er væmmeligt at tænke på, men kalenderen lyver jo ikke, og allerede de kommende nætter kan der komme nattefrost.

Grundejerforeningen har en aftale om vinterbekæmpelse med Søren K. Hansen, med håbet om, at den kommende vinter ikke vil volde for store problemer for grundejerne.

Okt. 2012

Bestyrelsen

 


Print Friendly, PDF & Email