Velkommen til Thorsvænge G/F

Opdatering fra bestyrelsen 1. maj 2024

På generalforsamlingen den 21.marts 2024, blev indvalgt en ny formand og et nyt medlem.

Sammensætningen ses under Foreningen/bestyrelsen

Vi har afholdt vores første møde og er enige om, at prøve at få et overblik over de sager der er aktuelle og prioritere en rækkefølge.

 1. Vi vil i den kommende tid indhente tilbud fra et asfaltfirma på en meterpris på opkørsler til indkørsler. Derefter vil vi orientere om tilbuddet, således at dem der ønsker at få lavet en sådan mod egenbetaling, kan melde sig til. Kold asfalt kan ikke anbefales!!
 2. Vi er en gruppe, der har været rundt i kvarteret for at få et overblik over stier, veje, fortove, fælles arealer m.m. Her ser stort set meget flot ud. De fleste sørger for, at bekæmpe frøspredende ukrudt, plante og klippe hæk i henhold til hegnsloven og i øvrigt holde sin ejendom i pæn stand. Der er nogle få områder der skal gøres noget ved.
 3. Vi vil i den kommende tid blive lidt klogere på aftalen omkring græsslåning m.m. som varetages af Morfar´s Haveservice. I vil høre næmere.
 4. Vi vil også snarest muligt få beskåret beplantningen i stisystemet mellem Grundejerforeningen Lejdebæk og Grundejerforeningen Thorsvænge.
 5. Desuden har vi udpeget én til at sørge for et 40 km. skilt ved indkørsel fra Skørpinge Mark.

Vi drøftede flere emner, men blev enige om at starte med ovenstående.

Næste møde afholdes i midten af juni 2024

Med venlig hilsen

Bente

NYHEDSBREV JULI 2023 – INDHOLDSOVERSIGT

 1. Hjertestarter
 2. Kør langsomt – og husk vigepligterne
 3. Hjemmesiden – nu med nyheder
 4. Græs- og ukrudtsvækst
 5. Asfalt ved indkørsler
 6. Husnummerskilte
 7. Økonomien
 8. Forslag til forbedringer
 9. Vil du være med i arbejdet, i nye udvalg måske?
 10. Kommende bestyrelsesmøder

KLIK PÅ BILLEDE FOR AT SE NYHEDSBREVET …

Grundejerforeningen Thorsvænge er et område der er under stadig udvikling. Der bliver bygget nye huse og nye familier flytter ind. Vi byder alle nye beboere velkommen i vores dejlige omgivelser.

Foreningen er drevet af en frivillig bestyrelse, der varetager de administrative opgaver der er ved at have et fælles område.

 • Vinterbekæmpelse er sikret gennem et eksternt firma.
 • Det samme gælder for vedligeholdelse af vores fællesområder.
 • Foreningen har en sund økonomi. Foreningens regnskaber er tilgængelige under fanen “Generalforsamlinger” her på hjemmesiden.
158

Grunde i foreningen

110

Bebyggede grunde

1810

Indbyggere i Rødvig