Velkommen til Thorsvænge G/F

Udsat på ubestemt tid

Generalforsamling 2020

Kære alle,
Grundet den usædvanlige situation vi er i med COVID-19, har Bestyrelsen besluttet at følge regeringens vejledning. Derfor udsættes den årlige generalforsamling, der skulle være afholdt den 23. marts 2020. Generalforsamlingen vil blive afholdt i april, hvis begrænsningerne ikke bliver forlænget. Vi udsender en ny indkaldelse når en ny dato er fundet. Pas på jer selv og hinanden.
PBV Kenni Toft (Formand GF Thorsvænge)

Grundejerforeningen Thorsvænge er et område der er under stadig udvikling. Der bliver bygget nye huse og nye familier flytter ind. Vi byder alle nye beboere velkommen i vores dejlige omgivelser.

Foreningen er drevet af en frivillig bestyrelse, der varetager de administrative opgaver der er ved at have et fælles område.

  • Vinterbekæmpelse er sikret gennem et eksternt firma.
  • Det samme gælder for vedligeholdelse af vores fællesområder.
  • Foreningen har en sund økonomi. Foreningens regnskaber er tilgængelige under fanen “Generalforsamlinger” her på hjemmesiden.

Skilte mangler

HUSNUMMER FORVIRRING

Vi har fået et par henvendelser gennem tiden, om at vores husnummer henvisninger ikke er helt nemme at læse for besøgende, offentlige instanser, post og pakkeleveringer etc.

  • Vi har i bestyrelsen prøvet at lave en plan, men det er ikke lige så nemt, derfor vil vi gerne inddrage jer som bor her. Hvis du har energien i at hjælpe bestyrelsen med at lave et sådant projekt, er du velkommen til at henvende dig til os på formand@thorsvaenge.dk
  • Hvis du sidder inde med forslag til hvor vi mangler skilte henvisninger, men ikke har muligheden for at deltage aktivt i projektet, kan du komme med dit forslag, ved at angive så præcist som muligt hvor i foreningen du mener vi skal kommunikerer og hvad vi skal kommunikerer, dette kan du ligeledes sende til formand@thorsvaenge.dk.

Vi vil efterfølgende lave et overblik og se på muligheden for at styrke synligheden for vejvisningen i Thorsvænge.

Input fra dig

FORBEDRINGER OG UDVIKLING

Bestyrelsen er meget interesseret i at få ideer og input til hvordan vi i fællesskab kan udvikle vores område. Derfor er du meget velkommen til at sende dine input eller forslag til Kenni på mailadressen formand@thorsvaenge.dk

158

Grunde i foreningen

110

Bebyggede grunde

1783

Indbyggere i Rødvig

Nyhedsbrev 2020

OBS

Kun ved fælles indsats skaber vi en god grundejer-forening !