Kontaktpersoner i bestyrelsen

Adresse: Thorsvænge 127
Telefon: 4121 4467
Email: formand@thorsvaenge.dk

Adresse: Thorsvænge 263
Telefon: 2620 3198
Email: naestformand@thorsvaenge.dk

Adresse: Thorsvænge 99
Telefon: 5354 7382
Email: kasserer@thorsvaenge.dk

Adresse: Thorsvænge 137 A
Telefon:
Email: sekretaer@thorsvaenge.dk

Adresse: Thorsvænge 261b
Telefon: 5173 7669
Email: medlem@thorsvaenge.dk

Adresse: Thorsvænge 149A
Telefon: 4110 9101
Email: medlem1@thorsvaenge.dk

Til ejendomsmæglere

Hvis du som ejendomsmægler har behov for økonomiske oplysninger eller dokumenter vedr. grunde eller huse på Thorsvænge, skal du kontakte vores eksterne administrator Peter Tøt på pht@out-come.dk

Ændring af kontakt-info

I arbejdet med grundejerforeningen er det vigtigt at bestyrelsen har dine korrekte kontaktoplysninger. Sker der ændringer i dine oplysninger eller har du spørgsmål til dit kontingent, kan du kontakte Mie på mailadressen
kasserer@thorsvaenge.dk