Kontaktpersoner i bestyrelsen

Adresse:
Telefon:
Email: formand@thorsvaenge.dk

Gravatar

Adresse:
Telefon:
Email: naestformand@thorsvaenge.dk

Gravatar

Adresse: Thorsvænge 99
Telefon:
Email: kasserer@thorsvaenge.dk

Adresse: Thorsvænge 243
Telefon:
Email: sekretaer@thorsvaenge.dk

Adresse:
Telefon:
Email: medlem@thorsvaenge.dk

Gravatar

Adresse:
Telefon:
Email:

Adresse:
Telefon:
Email:

Til ejendomsmæglere

Hvis du som ejendomsmægler har behov for økonomiske oplysninger eller dokumenter vedr. grunde eller huse på Thorsvænge, skal du kontakte vores eksterne administrator Peter Tøt på pht@out-come.dk

Ændring af kontakt-info

I arbejdet med grundejerforeningen er det vigtigt at bestyrelsen har dine korrekte kontaktoplysninger. Sker der ændringer i dine oplysninger eller har du spørgsmål til dit kontingent, kan du kontakte Mie Petersen på mailadressen
kasserer@thorsvaenge.dk