Fællesgrund på Thorsvænge

Nyhedsbrev

Konstituering af bestyrelse.

På et bestyrelsesmøde den 13.04.2011 har bestyrelsen konstitueret sig med:

  • Sekretær: Synnøve Liland Pedersen,
  • Næstformand: Frits Andersen
  • Kasserer: Lars Heesche-Andersen

Det blev samtidig besluttet, at invitere suppleanter med til kommende bestyrelses-møder. De har dog ikke stemmeret.

Et festudvalg blev etableret med Synnøve som formand.

Nye kort på hjemmesiden

Der er lagt nye kort over området ind på vores hjemmeside, hvor man kan se, hvor der pr. d.d. er opført boliger, og hvor der er igangværende byggeri

Vedligeholdelse af grunde

Endelig blev det forår, og alting er i spiring. Desværre også det righoldige udvalg vi har af ukrudtsplanter.

Det betyder, at ubebyggede grunde skal tænke på at planlægge de 2 gange grundene skal slås indenfor en sæson.

Tag eventuelt kontakt med Morfars Haveservice tlf. 2272 3683 mail www.morfarshaveservice.dk.

Hårlev antenneforening

Hårlev antenneforening holdt generalforsamling den 30.03.2011. Her blev det besluttet at købe netværket i Thorsvænge af de nuværende ejere.

Se mere under menupunkt “antenneforening” på vores hjemmeside (under lokalområdet).

Ombygning af gadelamper til 30W

Bestyrelsen har fået udarbejdet en detaljeret instruktion for dette arbejde og haft det i udbud.

Vi har accepteret tilbud fra en lokal el-installatør, som snarest går i gang med at udføre ombygningen. Vi afventer en dispensation fra lokalplanerne, som kræver 80/125W pærer.

Projektet holder sig pænt under det beløb, som generalforsamlingen bevilgede. D.v.s. at investeringen er tjent hjem på ca. 1 år, og samtidig kan vi kippe med miljøflaget.

Hvor mange er vi ?

For 2 år siden var der 108 ubebyggede grunde og 42 opførte boliger.

I dag er der 72 i alt incl. 10 boliger, som er under opførelse.

Samtidig er flere grunde blevet handlet, så krisen er tilsyneladende overstået i Thorsvænge.

Fortove og veje

Disse arbejder igangsættes, så snart de detaljerede aftaler er på plads med entreprenørerne.

Fællesareal

Bestyrelsen har besluttet at opføre et redskabshus på foreningens fællesgrund, så græsklipper, andre redskaber og evt. kommende stole og borde kan få plads.

Samtidig etableres et “tingsted” hvor områdets vise kvinder og mænd kan samles, eller hvad fantasien og udviklingen i området kan forestille sig området anvendt til.

For bestyrelsen var det vigtigt at få en smuk beplantning og samtidig finde anvendelse for den bunke brosten, der nu ligger på arealet.

Se skitse her:

Fællesgrund på Thorsvænge

Fællesgrund på Thorsvænge

 

April 2011
Bestyrelsen

 


Print Friendly, PDF & Email