Reparationsudvalg på Thorsvænge i Rødvig

Nyhedsbrev

Vi håber I nyder forårets komme, og I har haft nogle dejlige Påskedage.

Bestyrelsen har holdt møde for at planlægge årets arbejde.

Bestyrelsen har i år valgt at en stor del af foreningens arbejde, foregår i undergrupper. Der er oprettet et reparationsfondsudvalg, hvor Hanne og Kenni vil være repræsenteret og et aktivitetsudvalg, hvor Lars og Synnøve vil være repræsenteret.

Lone tager sig af økonomien og adresselister. Husk at send meddelelse til Lone om eventuelle salg af grunde og huse adresseændringer etc.

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen vil afholde 4 bestyrelsesmøder i løbet af året. Møderne er fastlagt til 3. juni, 2. september, 18. november og 27. januar. Det kan naturligvis opstå behov for flere møder, eller blive tale om at flytte til andre datoer.

Dagsordenen på møderne vil blive:

  • Økonomi
  • Tilbagemeldinger reparationsfonden
  • Tilbagemelding fra aktivitetsudvalget
  • Status på vedligehold
  • Eventuelt

Info vedr. vedligehold

Morfars Haveservice slår ligesom sidste år vores fælles græsstier og fortove, derudover har vi lavet en aftale med dem om at bekæmpe ukrudt på stamvejen og vores fælles flisefortove samt feje stamvejen 4 gange årligt.

Stikvejene har man som ejer og medlem af foreningen selv pligt til at vedligeholde dvs. det er det enkelte medlems ansvar at bekæmpe ukrudt udfor sit matrikelnummer samt feje vejen når dette er nødvendigt. DER KOMMER IKKE ANDRE OG GØR DET FOR DIG.

Info vedr. reparationsfond udvalget

Formålet med reparationsfonden er at vi skal prioritere de større reparationer der skal foretages i foreningen her og nu og på langt sigt. Vi kan bl.a. nævne, asfalt der er i stykker, kantstene der er i stykker, fortov der er i stykker, el-skabe der er skæve etc.

Vi i bestyrelsen vil gerne invitere jer medlemmer til at deltage i dette arbejde med at prioriterer og få arbejdet til at ske. Hvis du har lyst og energi i at være med kan du skrive en mail til Kenni på formand@thorsvaenge.dk, så vil vi koordinere et møde hvor vi kan få arbejdet sat i gang. Tilmelding helst inden 3. juni, herefter vil arbejdet i udvalget starte.

Info vedr. aktivitetsudvalget

Formålet med aktivitetsudvalget er at fremme nabo- og fællesskabet for ejere og lejere i området, og derigennem få et kvarter som er hyggeligt og tryg for alle beboere. I år vil aktivitetsudvalget gerne arbejde med:

  • Markedsdag: Tanken var at vi kunne lave et loppemarked for voksne og børn, har du værktøj, legetøj, nips eller andet du kunne tænke dig at sælge eller købe, så har du chancen. Vi udsender en dato med tilmelding for boderne senere.
  • Affaldsdag: Området trænger til en kærlig hånd. Frisk vind og gang i byggerierne har medført at der ligger en del affald rundt omkring i området. Den, eller disse dage vil bestyrelsen købe affald sække så vi kan få fjernet affaldet i området, vi slutter evt. af med en kop kaffe, øl/vand lidt slik når poserne er fyldte.
  • Sommerfest: Igen i år vil vi gerne afholde en sommerfest, så vi kan lære hinanden bedre at kende.

Vi i bestyrelsen vil gerne invitere jer medlemmer til at deltage i aktivitetsudvalget. Hvis du har lyst og energi i at være med kan du skrive en mail til Lars på naestformand@thorsvaenge.dk, så vil vi koordinere et møde hvor vi kan få arbejdet sat i gang. Tilmelding helst inden 3. juni, herefter vil arbejdet i udvalget starte.

 


Print Friendly, PDF & Email