Arkil-sagen i Thorsvænge Grundejerforening

Nyhedsbrev

Arkil sagen.

Som nævnt på sidste ordinære generalforsamling ville Arkil Asfalt A/S anlægge sag mod Grundejerforeningen, fordi vi havde tilbageholdt kr. 215.000 på faktura for asfaltarbejde.

Sagen har nu været for retten, og stik mod bestyrelsens forventninger tabte vi sagen. Retten accepterede bl. andet, at Arkil havde lavet fejl i deres tilbud. En udskrift af retsbogen er vedlagt som bilag til dette nyhedsbrev.

2012-udskrift af retsbogen

Hvad betyder dette så økonomisk for foreningen?

Af forsigtighedshensyn havde bestyrelsen hensat kr. 215.000, hvis vi skulle tabe sagen, som vi jo desværre gjorde.

Det oprindelige krav blev inden retssagen af forskellige grunde nedsat til kr. 140.625, som vi har betalt til Arkil. Udover dette beløb kom der morarenter kr. 10.685, retsudgifter kr. 3.060, modpartens advokatomkostninger kr. 16.000 samt egen advokat kr. 21.000.

Således blev den samlede regning på kr. 191.370, kr. 23.630 mindre end det beløb, der var afsat. Det er trods alt et lille plaster på såret.

Vores rådgivende ingeniør har bemærket, at den måde Arkil fakturerede på er normalt indenfor asfaltbranchen, så han mener vi har fået fuld valuta for de penge, vi har betalt – alligevel er det surt at tabe.

Har du yderligere spørgsmål til sagen udover denne redegørelse, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Ordinær Generalforsamling

OBS!! Ordinær generalforsamling afholdes i år på Rødvig kro Onsdag den 13. marts kl. 19.00.

Der vil blive udsendt indkaldelse med dagsorden pr. mail, til de der er tilmeldt mail ordningen, og ellers pr. brev.

Husk! Forslag fra medlemmer, eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde inden 15. februar i året for generalforsamlingen.
Jan. 2013

Bestyrelsen

 


Print Friendly, PDF & Email