Asfalt arbejde på Thorsvænge i Rødvig

Nyhedsbrev

Kloakreparationer.

Kloakreparationerne på stamvejen er nu færdige, og man er i disse dage i gang med at retablere asfalten. Derefter bliver der lagt fliser ved pumpestationen.

En stor tak til de grundejere, der lagde grund til den pladevej, der blev etableret.  Vi skal nok holde de ansvarlige op på, at de 2 grunde bliver afleveret i lige så pæn stand, som da de blev lånt.

GAB

Der er blevet lagt grovasfalt (GAB) i lokalplan 105 og i den østlige rundkørsel. Det er noget, der pynter.

Rundkørsel vest

Den vestlige rundkørsel, som faktisk endnu ikke er en rundkørsel, er det første indtryk besøgende får af vores område – og det er ikke godt. Vores rådgivende ingeniør har udarbejdet tegninger til en rundkørsel, som vi kan være bekendt. Bestyrelsen har netop godkendt projektet, som skal udføres af entreprenørfirmaet JN. (Jan Nielsen fra Varpelev) Arbejdet går snarest i gang.

Vandreservoirgrunden

Vandreservoirgrunden ejes af kommunen, men Vallø Totalentreprise har brugt den som materialedepot. Vi har bestilt oprydning af grunden (incl. nedtagning af det store reklameskilt), så kommunen kan gøre anlægsarbejdet færdigt.

Græsslåning

Bestyrelsen har på kortmateriale opmålt de græsarealer, som regelmæssigt skal slås.

Vi vidste godt, det var meget, men ikke så meget. Vi taler om ca. 9.000 m2, som skal slås mindst 10 gange i vækstsæsonen. Det er en stor opgave, og det vil blive dyrt.

Henning (Smeden) og Peter Hansen har hidtil, på eget initiativ og egne omkostninger slået en pæn del af dette. Henning kunne dog godt se, at det var urealistisk at slå det hele, på disse vilkår.

Bestyrelsen har derfor kalkuleret på denne opgave og erkendt, at Henning har ret. Skal vi betale os fra arbejdet bliver det meget dyrt. Derfor har foreningen anskaffet en egnet græsslåmaskine, hvor Henning og et par assistenter har påtaget sig opgaven, og på denne måde sparer foreningen for ca. kr. 25.000 på årsbasis. Det er fint, at vores lokale pensionister har dette gå-på-mod.

Gadebelysning

Det er noget, som alle forventer, bare fungerer, men så nemt er det ikke.

SEAS og Stevns kommune kan ikke rigtig finde ud af, hvem, der skal være abonnent på dette elforbrug, så vi afventer stadig.

I mellemtiden har 3 parklamper været udsat for terror, og denne type fabrikeres ikke længere. Vi mener dog at have fundet en type, som er meget lig dem, vi har i dag, og de er bestilt hos installatøren.

Vi har også bestilt udskiftning af afbrændte pærer, hvor det så viser sig, at lamperne er udstyret med andre pærer, end vi havde registreret. I indeværende uge, skulle det dog være muligt, at udskifte disse pærer.

Vi starter samtidig forsøg med lavenergipærer, fordi 65 lamper med 125Watt pærer er temmelig kostbare i brug. På et tidspunkt vil vi derfor eksperimentere med at slukke for vejbelysningen nogle få timer hver nat. Det er i pagt med stigende energi besparelse, og der er penge i det.

Vallø Totalentreprise

Bestyrelsen har tidligere gjort krav i Vallø Totalentreprise for ca. 1 mill. Kr. vel vidende, at en udlodning på 40-50% ville være det maksimale, vi kunne forvente.

Vi har netop fra deres advokat modtaget et tilbud på 31,1% med straksudbetaling. Alternativet ville sandsynligvis være en konkurs, som jo kan være meget langvarig. Vi har drøftet det i bestyrelsen og lyttet til vores advokat, og har på grundlag af dette accepteret 31,1%.

Vi har som følge heraf modtaget kr 311.862,00, efter det gamle ordsprog. Én fugl i hånden, er bedre end ti på taget. Totalt har vi således modtaget 2,6 mill. Kr. fra Vallø Totalentreprise.

Ny kasserer

Vi må med beklagelse meddele, at vores kasserer Peter Tøt fremover må fokusere på sin egen virksomhed. Derfor har han anmodet om straks at fratræde sin kassererpost i bestyrelsen. Som ny kasserer tiltræder suppleant Michael Jensen, Thorsvænge 149B.

Bestyrelsen siger et stort tak til Peter for hans indsats  og velkommen til Michael.

Vejfest

Ultimo august havde festudvalget i foreningen indkaldt til vejfest. To store partytelte var rammen om festen med mere end 40 deltagere. Alt var flot arrangeret med sjove lege, lækker mad og hyggeligt samvær. En beboer havde taget sin guitar med og underholdt med et stort repertoire. Tak for det, og tak for en dejlig aften.

Kære festudvalg: Lad det ikke blive ved dette ene arrangement.

Pæne veje og rabatter

Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at området skal blive pænere. Så hjælper det jo ikke, at et antal beboere mener, at veje og rabatter skal anvendes til affald og materialer. Lad os derfor hjælpes ad med at forskønne vores omgivelser, vel vidende, at det kan være vanskeligt medens man bygger – prøv alligevel!

Færdige veje

Bestyrelsen finder det ikke realistisk at færdiggøre fortove og pålægge slidlag i år. Derfor er det opgaver, som vil blive opstartet i foråret 2011, men det vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling i marts.

Vinterbekæmpelse

Der arbejdes på en ny aftale om vinterbekæmpelse, som skulle indebære, at grundejerforeningen har mere indflydelse på hvornår og hvor meget, der skal sættes ind. Det skulle gerne resultere i bedre vinterføre og bedre økonomi.

Veje og fællesarealer

Advokat, landmåler, kommune og tinglysningskontor arbejder på at grundejerforeningen får tilskødet veje og fællesarealer.

Økonomi

Foreningens økonomi virker rimelig fornuftig. Alligevel er det for tidligt at afgøre, om der er fuld dækning til færdiggørelse af området.

Sept. 2010
Bestyrelsen

 


Print Friendly, PDF & Email