Ubebyggede grunde på Thorsvænge i Rødvig

Nyhedsbrev

Hvad sker der?

Det er fuldt forståeligt, hvis medlemmerne ikke kan forstå, at man ikke hører fra grundejerforeningens bestyrelse, som jo skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Men alt har en forklaring, og den kommer her.

Økonomi

Ved den ordinære generalforsamling ”pralede” vi lidt med, at vi nu havde alle pengene hjemme, 2,3 mill kr. Det viste sig efterfølgende, at det ikke var helt rigtigt. Valløs advokat Dreist havde nemlig godkendt en udbetaling, som han ikke havde kompetence til at godkende. Først den 22. april forelå den korrekte godkendelse, og pengene gik ind på foreningens konto.

Vores advokat arbejder også videre med det krav på 1 mill. Kr. vi har stillet overfor Vallø Totalentreprise. Der forventes en dividende på 30-45%.

Kloakfejl

Vi besluttede at udskyde en ekstraordinær generalforsamling, fordi vi afventede en rapport fra vores rådgivende ingeniør. Samtidig var der aftalt møde med Stevns Forsyning A/S den 19. maj.

Inden vi skulle i gang med vejene ville vi vide i hvilket omfang kommunen skulle grave op i stamvejen for at reparere en kloakfejl. Det viste sig at være betydeligt mere omfattende end vi havde forestillet os. Ca. 100 meter af stamvejen i lokalplan 93 skal graves op for at reparere kloakken, og så skal der foretages mindre arbejder et par steder mere.

Derfor har vores rådgivende ingeniør rådet os til at udskyde færdiggørelsen af vejene indtil kommunen er færdig. Det er sådan, at vores rådgivende ingeniør også er rådgiver for Stevns Forsyning, så vi vil blive holdt løbende orienteret.

Indenfor de næste 14 dage skal der skal der tages nye billeder af kloakkerne. Først derefter kan arbejdet planlægges og tilbud indhentes. Kommunen har det fulde ansvar for kloakkerne, og foreningen har ingen udgifter til de forestående reparationer.

Men alt dette gør jo, at det er et åbent spørgsmål, hvornår vi kan arbejde videre med vejene.

Bestyrelsen vil arbejde videre med planlægning af færdiggørelsen, så vi snarest muligt kan få et overblik over økonomien i projektet.

Vejbrønde

15 af vores vejbrønde stod for langt fra kantstenen. Der er nu installeret såkaldte snydebrønde.

Rundkørsel

Vi havde også håbet på at kunne igangsætte etablering af den vestlige rundkørsel. Igen har vi fået en lille overraskelse, fordi ca 15 meter kantsten er sat forkert, så det skal rettes, inden vi kan komme videre, men også her bliver vi bremset af kommunens kloakprojekt.

Ubebyggede grunde

Hanne Pedersen fra bestyrelsen har arbejdet ihærdigt på at få grundejerne til at vedligeholde deres ubebyggede grunde. Herligt at se, at så mange har fulgt opfordringen. Nu skal vi blot have de sidste med.

”Bål og brand”

Der har været usikkerhed om hvorvidt man må brænde bål på sin grund. På hjemmesiden her kan reglerne læses  http://www.brandvaesen.stevns.dk.

Vejbelysning

Kommunen har meddelt os, at grundejerforeningen skal betale for vejbelysning fra 1. maj i år.

Veje og fællesarealer

Der skal lyde en stor tak til de medlemmer, som på eget initiativ bidrager med at vedligeholde vores fællesarealer og stier – godt gået!

Bestyrelsen arbejder på at få tilskødet veje og fællesarealer.

Vi skal gøre opmærksom på, at vejarealer, stier og rabatter ikke må anvendes til opbevaring af byggematerialer og affald.

1. juni 2010
Gunnar Bo Hansen

 


Print Friendly, PDF & Email