Større vejprojekt på Thorsvænge

Nyhedsbrev

Dette nyhedsbrev dækker tiden siden 1.11 og fortæller om vores relationer til entreprenøren Vallø Totalentreprise A/S og deres advokat Svend-Aage Dreist Hansen.

Det overordnede budskab er, at vejene ikke bliver færdige i år.

Den ”skæve vej”

De implicerede parter har fundet en løsning, som de alle har accepteret. Det er jo godt, når tingene kan løses i mindelighed.

Besigtigelse af veje

Vi har ventet længe på den ingeniørmæssige gennemgang af vores område. Planen så først dagens lys den 7.10 og først 10.11 kunne Vallø og deres advokat møde med en rådgivende ingeniør.

Ved gennemgangen deltog Vallø, Drejst, deres rådgivende ing Birthe, en fuldmægtig Karen fra Dreist som protokolfører, Frits Andersen, vores rådgivende ingeniør Børge Zinck, Hans og jeg.

Dreist indledte med at ridse situationen op. At der var et begrænset budget til rådighed for vejprojektet, at de var under overvågning af deres banker, men at de ville prøve, om man kunne strikke en færdiggørelse sammen.

Derefter gik vi hele området igennem i løbet af 2,5 time, og observerede fejl blev ført til protokols. Det viste sig fra starten, at de 2 ingeniører var rimelig tæt på hinanden i deres opfattelse af situationen. For at vi overhovedet kunne nå igennem blev det besluttet, at Dennis (Vallø) og jeg i løbet af de næste dage skulle foretage en separat gennemgang og en vurdering af vejbrønde og lygtestandere.

Da gennemgangen var færdig, virkede Dreist lidt rystet. Det var min opfattelse, at han ikke havde drømt om det omfang sagen havde, og han udtrykte derfor også, at sagen havde 2 løsningsmuligheder. Enten at vi blev enige om en færdiggørelse eller at vi fik et beløb, så vi selv gjorde området færdigt med en anden entreprenør.

Dennis og jeg har siden været området igennem igen, og dokumenteret hvilke vejbrønde, der skal flyttes, samt noteret antal lampestandere, der skal rettes. Siden har grundejerforeningen stået i venteposition og har rykket Dreist, men først 4.12 kom der nyt fra advokaten, men mere om dette senere.

Seas-NVE

En grundejer har haft kontakt med el selskabet og fået at vide, at der ikke er betalt tilslutningsgebyr for 27 grunde i område 105, i alt en regning på ca 500.000. Da det fremgår af købsaftalerne, at dette er inkluderet i købsprisen, på linie med alle de første grunde der tidligere er solgt. Derfor kan der være tale om en advokatfejl. Da grundejerforeningen ikke er part i disse sager, har vi ikke involveret os i dem. Sagen kører nu mellem grundkøbere, deres juridiske rådgivere og advokat Dreist, som lover, at problemet vil være løst meget snart.

Under disse diskussioner omkring Seas-NVE kommer det frem, at Vallø har haft en ”stille” betalingsstandsning i februar måned. Dette er naturligvis forklaring på, hvorfor arbejdet på vejene har kørt trægt, og nu er gået helt i stå. Den nødvendige kapital har simpelthen ikke været til rådighed.

Garantier

Som tidligere nævnt har vi garantier for kr 2,32 Mill som sikkerhed for færdiggørelse af vejene.
Der er formelle krav omkring disse garantier, hvorfor vi bad Parcelhusejernes landsforening, hvor vi er medlemmer, om at fremsende korrekt formulerede krav til entreprenør, advokat og banker.

Det er sket helt efter bogen og indenfor de gældende tidsfrister.

Ved at nærlæse købsaftaler fra område 105 kommer det frem, at der også skulle være etableret en bankgaranti på kr 560.000 fra entreprenørens side. Det er ligesom Seas-NVE gebyret glemt, hvorfor vi har bedt advokaten om at kommentere dette punkt. Han arbejder på sagen. Denne garanti er ikke inkluderet i de 2,32 Mill. Det gør, at der måske er 2 garantier for område 105. Den nys nævnte samt den garanti på 560.000 som Peter K Hansen fik aftalt, da han købte 4 grunde tilbage af Vallø.

Advokat Dreist har med den rådgivende ingeniør kalkuleret færdiggørelse af de enkelte delområder og er kommet frem til, at vi kun skal have ca. 2 Mill. kr udbetalt i garantier.
Bestyrelsen er helt uenig i dette synspunkt, og har bedt Dreist om kopi af kalkulationerne, for at vi kan tage stilling til dem sammen med vores rådgivende ingeniør.

Parcelhusejernes landsforening kan ikke gå længere i denne sag for os, så bestyrelsen har besluttet at engagere en advokat, som kan sikre, at vi ikke begår fodfejl i så vigtig en sag.

For ikke at arbejde uden mandat, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i slutningen af januar. Vi har så 1-2 måneder inden den ordinære generalforsamling, hvor vi kan fremlægge en slagplan og et budget for færdiggørelsen.

Dreist har løbende beroliget de garantigivende banker med, at projektet nok skal blive færdigt inden nytår, hvor garantierne udløber, og jeg har efterfølgende meddelt bankerne, at optimismen er ved at være opbrugt, men det er det spil, som er nødvendigt for ikke at risikere at blive dømt ude for nøl.

En dag ringede Dennis og tilbød 2,3 Mill kontant, hvis vi ville frigive garantierne. Det lød selvfølgelig besnærende, men en lille advarselsklokke ringede og fortalte, at en virksomhed, som er konkurstruet, ikke må tilgodese en enkelt kreditor frem for de øvrige, så vi afslog dette tilbud.

Næste gang vi ”tales ved” bliver sikkert ved den ekstraordinære generalforsamling, som vil blive indkaldt med 21 dages varsel.

Bestyrelsen skal endelig benytte lejligheden til at ønske alle en god jul og et godt nytår.

13.12.09
Gunnar Bo Hansen

 


Print Friendly, PDF & Email