Kontaktpersoner i bestyrelsen

Adresse: Thorsvænge 127
Telefon: 4121 4467
Email: formand@thorsvaenge.dk

Adresse: Thorsvænge 263
Telefon: 2620 3198
Email: naestformand@thorsvaenge.dk

Adresse: Thorsvænge 99
Telefon: 5354 7382
Email: kasserer@thorsvaenge.dk

Adresse: Thorsvænge 137 A
Telefon:
Email: sekretaer@thorsvaenge.dk

Adresse: Thorsvænge 261b
Telefon: 5173 7669
Email: medlem@thorsvaenge.dk

Adresse: Thorsvænge 149A
Telefon: 4110 9101
Email: medlem1@thorsvaenge.dk

Nyhedsbrev 2020 januar

Bestyrelsens fokus

  • Sikre at området fremstår pænt og vedligeholdt

  • Sikre at foreningen har et godt økonomisk grundlag